Mỹ thuật Quảng Nam đang dần hướng đến truyền thống cách mạng

Tác phẩm thu được từ trại sáng tác lần này sẽ được thẩm định, tuyển chọn để triển lãm trong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước vào tháng 6 tới và tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực nam miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 22 diễn ra tại Quảng Ngãi vào tháng 8.2016.

Các hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh sẽ đi thực tế và sáng tác tại huyện Tiên Phước với các chủ đề chính như: truyền thống đấu tranh , các giá trị văn hóa truyền thống, phong trào xây dựng nông thôn mới… từ ngày 22 đến 27.4. Nội dung nêu trên được Hội Văn học – nghệ thuật tỉnh thống nhất trong kế hoạch tổ chức trại sáng tác tập trung năm 2016 dành cho Chi hội Mỹ thuật.

Triển lãm mỹ thuật Quảng Nam lần thứ II năm 2015 thu hút khá đông khán giả thưởng lãm. ảnh: P.C.A.
Triển lãm lần thứ II năm 2015 thu hút khá đông khán giả thưởng lãm. ảnh: P.C.A.

Tác phẩm thu được từ trại sáng tác lần này sẽ được thẩm định, tuyển chọn để triển lãm trong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước vào tháng 6 tới và tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực nam miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 22 diễn ra tại Quảng Ngãi vào tháng 8.2016.

BẢO NGUYÊN

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>