Tác Giả – Tác Phẩm

Cù Huy Hà Vũ : “Trái đôi” Xuân Diệu, Huy Cận với Tự lực văn đoàn (phần cuối)

Lùi để tiến, hay như Xuân Diệu nói: “Hy sinh một tiểu đội nhưng để thắng một trận đánh”, bác tôi đành để cơ quan xuất

Tiếng “gà Mường” giữa phố cổ Hội An – Tác giả Bùi Thị Tuyết Mai

Bùi Thị Tuyết Mai , với  “chất Mường” hình như còn vẹn nguyên,  đã khiến mọi người  ngơ ngẩn khi trong thơ cô có tiếng hát

Tác giả Vũ Giang và “những quầng mắt muộn”

So với các tác phẩm trước của ông như Những gì còn lại (2000), Qua một thời (2001), Nắng ấm (2002), thì Những quầng mắt

Cù Huy Hà Vũ : “Trái đôi” Xuân Diệu, Huy Cận với Tự lực văn đoàn

LTS : Tác giả Cù Huy Hà Vũ vừa gửi đến Báo Quảng Nam bài viết dài có tựa : “Trái đôi” Xuân Diệu, Huy

Cù Huy Hà Vũ : “Trái đôi” Xuân Diệu, Huy Cận với Tự lực văn đoàn (phần 2)

Vốn vô cùng mê say Với bàn tay ấy, Huy Cận chỉ có thể mừng rỡ được gặp thi nhân cùng quê Hà Tĩnh hơn mình