Đảm bảo tiến độ thi công dự án cấp điện cho người dân Cù lao Chàm

(QNO)  – UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý một số chủ trương nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và đơn vị thi công cấp điện cho xã (), đảm bảo tiến độ đề ra.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép triển khai thi công tuyến đường dây 22 kV trên không đi qua rừng đặc dụng Cù Lao Chàm và lập các hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang xây dựng công trình. Đồng thời, cho phép triển khai thi công tuyến đường dây 22 kV trên đất liền dọc các tuyến đường , , , và tuyến đường dây trung, hạ áp trên đảo Cù Lao Chàm không qua rừng đặc dụng song song với việc thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho phép thi công trước khi chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các Sở, ngành liên quan và UBND TP.Hội An cũng được giao trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm hoàn thành việc phê duyệt giá đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hồ sơ thu hồi đất; giải quyết thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng trên đảo…

LY NGUYỄN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>