cơm cá thính

Món ngon Quảng Nam cơm cá thính đặc sản Ái Nghĩa

[Món ngon] Cơm cá thính Ái Nghĩa

Bữa cơm đạm bạc hạt cơm thì ít, ngô, sắn thì nhiều và ít khi thiếu món cá thính. Dù đã qua rồi cái thời