quán Trịnh café

Lặng lẽ với Trịnh café ở Tam Kỳ

Vợ chồng anh Trịnh Nguyễn Hoài Bảo – chủ quán, vốn hát hay và mê nhạc Trịnh Công Sơn. Ấp ủ dự định mở quán