dịch vụ vật tư nông nghiệp

Nhìn từ cánh đồng không bờ Duy Xuyên

Nhiều năm qua, HTX Duy Thành (Duy Xuyên) đã tích cực hỗ trợ  nông dân tiếp cận với các phương pháp sản xuất mới, cho