phòng cháy rừng

Phòng cháy rừng trong mùa lúa rẫy vùng cao Tây Gaing

Sau Tết Nguyên đán, đồng bào vùng cao Tây Giang bước vào mùa gieo lúa ba trăng (lúa rẫy). Thời điểm này là mùa nắng