nấm bào ngư

Trồng nấm bào ngư – hướng đi hiệu quả tại Quảng Nam

Tại Quảng Nam, nhu cầu nấm ăn ngày một tăng cao, đã thu hút nhiều hộ dân phát triển nghề trồng nấm. Mô hình trồng