công đoạn làm bánh

Chặng đường giữ lại nghề bánh tổ

Mưu sinh bằng nghề làm bánh tổ gần 80 năm, bà Lê Thị Cái vẫn quyết tâm giữ nghề dù nay tuổi cao sức yếu