bị bán sang Trung Quốc

Người phụ nữ trở về sau 22 năm bị bán sang Trung Quốc

Trong lần đi buôn ngoài Huế (Thừa Thiên – Huế), 22 năm về trước, bà đột nhiên mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm của